Home|Bandenonderhoud|EU Label information

het nieuwe EU-bandenlabel

1 mei 2021


De Europese Unie heeft zich geëngageerd om een Energieverbond op te richten met een toekomstgericht klimaatbeleid. Brandstofefficiëntie en het daarmee samenhangende kader van het energiebeleid is een cruciaal element daarvan.

De transportsector is volgens de verslagen goed voor een derde van het energieverbruik van de Unie, waarbij het transport over de weg in 2015 verantwoordelijk was voor circa 22% van de totale broeikasgassen van de Unie.

Banden zijn, voornamelijk wegens hun rolweerstand, verantwoordelijk voor 20 tot 30% van het brandstofverbruik van voertuigen. Een reductie in de rolweerstand van banden zou daarom aanzienlijk bijdragen tot de brandstofefficiëntie van het wegtransport en de broeikasgassen.

Om het hoofd te bieden aan de uitdaging om de CO2-emissies van het wegtransport te reduceren, werken de lidstaten in samenwerking met de Commissie, aan het opstellen van frameworks die innovatie inzake brandstofefficiënte en veilige banden aanmoedigen.

Het verbeteren van de etikettering van banden zal de consumenten meer relevante en beter vergelijkbare informatie bieden over de brandstofefficiëntie, de veiligheid en het geluid om kosteneffectieve en milieuvriendelijke beslissingen te nemen bij het kopen van banden.

Vanaf zaterdag, 1 mei 2021, zal een nieuw label worden aangebracht op alle nieuwe banden in de Europese Unie die vanaf die datum beschikbaar zal zijn. Het label heeft de classificatie bijgewerkt voor brandstofefficiëntie, de grip op een nat wegdek (remafstand op een nat wegdek) en het rolgeluid.

Hieronder ziet u een voorbeeld hoe het nieuwe EU-label eruit zal zien voor ieder van onze Cooper-merken:


             


WAT BETEKENT HET LABEL?


ROLWEERSTAND

5 klassen van E (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

Het effect kan variëren tussen voertuigen en rijomstandigheden, maar het verschil tussen een E- en A-klasse voor een complete set banden kan maar liefst een vermindering van maximaal 7,5% * brandstofverbruik opleveren.


Opmerking: brandstofbesparing en verkeersveiligheid zijn sterk afhankelijk van het gedrag van de bestuurders en ecologisch rijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen.


GRIP OP NAT WEGDEK

5 klassen van E (langste remafstand) tot A (kortste remafstand)

Het effect kan variëren tussen voertuigen en rijomstandigheden, maar in het geval van maximaal remmen kan het verschil tussen een E- en een A-klasse voor een complete set banden maar liefst zorgen voor een 30% kortere remweg (dit houdt in dat een personenwagen die 80 km/u rijdt een, tot 18 meter, kortere remweg kan hebben).


Opmerking: stopafstanden moeten altijd in acht worden genomen.


EXTERN ROLGELUID

Naast de geluidswaarde in Decibel dB (A) geeft een pictogram aan of het externe rolgeluid van de band boven of onder de toekomstige Europese verplichte grenswaarde ligt.

Klassen C = luidruchtige band, tussen de toekomstige grenswaarde en 3dB hieronder

Klassen B = gemiddelde band, of meer dan 3 dB onder de toekomstige grenswaarde

Klassen A = geluidsarme band

NB: Het externe rolgeluid van de band is niet volledig gecorreleerd met het interieurgeluid van het voertuig.Naast de brandstofefficiëntie (rolweerstand), de grip op een nat wegdek en de geluidsemissie, zal het label ook aanduiden of de band geschikt is voor Sneeuw en ijs met de volgende pictogrammen:

             

 SNEEUW                 IJS


Verder zal het nieuwe label een QR-code bevatten die de gebruikers verwijst naar de EPREL-databank (European Product Database for Energy Labelling). Het scannen van de QR-code zal de gebruikers toegang bieden tot de informatie over iedere specifieke band. Naast het label zal het ook mogelijk zijn om het productinformatieblad te bekijken dat details geeft over het bandengamma/de maten/de belasting en de snelheid, samen met hun labelscores. Hieronder ziet u een voorbeeld van dit productinformatieblad:


FAQ

Waar bevindt zich het label?

Het EU-bandenlabel bevindt zich op alle toepasselijke banden die in de EU-markt worden verkocht. Naast het fysieke bandenlabel, zijn al onze banden die binnen het toepassingsgebied van de nieuwe labelreglementering vallen, geregistreerd in de EPREL-databank (European Product Database for Energy Labelling).

Wat is het bandenlabel?

Een bandenlabel verschaft specifieke informatie over het prestatievermogen van een band op het gebied van brandstofefficiëntie, de grip op een nat wegdek, het rolgeluid en het prestatievermogen op sneeuw en ijs (indien van toepassing).

Vereisen alle producten een label?

Sommige van onze banden vallen niet binnen het toepassingsgebied van de nieuwe labelreglementering. Zo zijn POR (Professional Off Road) of banden die alleen worden gemonteerd op voertuigen die voor het eerst werden geregistreerd voor 1 oktober 1990 vrijgesteld.

Waarom hebben we labels?

Het bandenlabel is een vereiste van de Europese Commissie om informatie te voorzien over de productprestatie, zodat producten van verschillende fabrikanten gemakkelijk kunnen worden vergeleken. Het is de bedoeling om veiligere, meer brandstofefficiënte en stillere producten aan te moedigen.

Hoe herken ik een nieuw label?

Het duidelijkste verschil is dat het nieuwe bandenlabel een QR-code heeft en de toevoeging van het Snow & Ice-pictogram (indien van toepassing).

Wanneer wordt het nieuwe label van kracht?

Het nieuwe label wordt van kracht op zaterdag 1 mei 2021 en zal van toepassing zijn op alle relevante banden die vanaf die datum op de EU-markt beschikbaar zijn. Het zal niet van toepassing zijn op banden die beschikbaar waren binnen de EU-markt voor zaterdag, 1 mei 2021, of voor banden die vrijgesteld zijn van de etiketteringsvereisten.

Waar kan ik het nieuwe label vinden?

U kunt het nieuwe label voor elk product vinden via de website van Cooper, in de EPREL-databank en op de banden zelf. Uw plaatselijke dealer kan u het label tonen. 

Wat betekenen de label-klassen?

Brandstofefficiëntie, de grip op een nat wegdek (remafstand op een nat wegdek) en het rolgeluid.

De labelklassen gaan van A tot E (waarbij A wordt toegekend voor het beste prestatievermogen).

Zullen banden met een oud label na 1 mei 2021 nog te koop zijn?

Ja. Banden die al voor zaterdag 1 mei 2021, ter beschikking werden gesteld op de EU-markt mogen de markt fysiek na deze datum bereiken en zullen dusdanig voorzien zijn van het oude label. De banden zullen echter voldoen aan de toepasselijke labelverplichtingen en zullen in de meeste gevallen fysiek ongewijzigd zijn.

Zult u de bestaande voorraadbanden herlabelen?

Nee. We ondernemen stappen om te waarborgen dat onze bandenvoorraad in de EU-markt beschikbaar is voor zaterdag, 1 mei 2021, wat betekent dat ze mogen worden verkocht met het bestaande label. Dit zal geen invloed hebben op de manier waarop u met ons zaken doet, noch op de beschikbaarheid van banden.